Felszín Alatti Vizekért Alapítvány

 

„XXII. Konferencia a felszín alatti vizekről”

2015. április 8-9

Siófok

 

Április 8. (szerda)

930                 Érkezés, regisztrálás

 1000       Kumánovics György, Lénárt László, Tóth Sándor:

Üdvözlés

Tájékoztatás az Alapítvány helyzetéről.

 Elnök: Tahy Ágnes

1030       Jelinek Gabriella:

Jogszabályi és szervezeti változások a felszín alatti vizek területén.

 

1050       Dr. Mógor Judit tű. ezredes (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság képviseletében):

A vízügyi és vízvédelmi hatósági feladatokkal kapcsolatos változások.

 

1110       Kumánovics György (Magyar Vízkútfúrók Egyesülete képviseletében):

Mit tettünk (próbáltunk tenni) a felszínalatti vizek védelméért és mi az eredmény?

 

1130       Gondi Ferenc:

Tapasztalatok a kármentesítés hatósági eljárásaival kapcsolatban.

 

1150             Kérdések, hozzászólások, vita

 

1220             Poszter bemutató

 

1300             Ebéd

 

Az MHT BTSz és az ME MFK-Kútfő Projekt által szervezett Víz Világnapi, "Fotóposzter pályázat a vízről" legjobb fotóposztereinek folyamatos vetítése a szünetekben

 

Elnök: Jelinek Gabriella

 

1430             Görög Zsolt:

Mennyiségi és minőségi problémák lehetséges megoldása sérülékeny vízbázisok esetében, Gödöllő példáján bemutatva.

 

1450             Fiala Károly:

A Maros hordalékkúpjának vízminőségi értékelése.

 

1510             Mészárosné Bunász Nikoletta:

A Duna Tisza-közi homokhátság KÖTIVIZIG működési területére eső részének vízkészlet-gazdálkodási jellemzése.

 

1530             Szőcs Teodóra et al.:

A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer célja és aktuális eredményei.

 

1550             Kovács Attila et al.:

A klímaváltozás hatása sekély felszín alatti vizeinkre – A NATéR projekt első tanulságai.

 

1610       Kérdések, hozzászólások, vita

 

1630       Szünet

 

 

Elnök: Lénárt László

 

1700             Tóth György et al.:

Hévízi-tó 2009-2015: kutatások, monitoring-fejlesztések, gyakorlati vízgazdálkodás.

 

1720       Csepregi András, Izápy Gábor, Ágotai Györgyné, Ágotai György, Babina-Süveges Dorottya:

A megújuló főkarsztvíztároló – emelkedő karsztvízszintek, újrainduló források a 

Dunántúli-középhegységben.

 

1740             Csermely Sándor:

A FEJÉRVÍZ Zrt. csóri karsztaknájában tapasztalt karsztos eredetű levegősödési 

problémák ismertetése.

 

1800             Bodor Petra, Erőss Anita, Mádlné Szőnyi Judit, Kovács József:

A rózsadombi megcsapolódási terület vizeinek komplex idősoros vizsgálata.

 

1820             Csondor Katalin, Erőss Anita, Kovács József, Borbás Edit, Heinz Surbeck, Mádlné Szőnyi Judit,

Lénárt László, Horváth Ákos:

A Bükk-térség karszt rendszerének vizsgálata radionuklidokkal és többváltozós adatelemzési módszerekkel.

 

1840       Kérdések, hozzászólások, vita

 

1900       Szünet,vacsora

 

Április 9. (csütörtök)

 

Elnök: Tóth Sándor

 

900                 KÚTFŐ PROJEKT

 

Kovács Balázs, bevezető:

Új utakon a hidrogeológiai kutatásban a KÚTFŐ segítségével.

 

Szegediné Darabos Enikő, Lénárt László, Hernádi Béla, Kovács Attila:

A bükki karszt leürülésének jellegzetességei.

 

Fejes Zoltán, Szűcs Péter, Zákányi Balázs, Turai Endre, Gyulai Ákos, Baracza Mátyás Krisztián:

Langyos- és termálvizek felhasználási lehetőségei a Tokaji-hegység nyugati peremén.

 

Kompár László, Szűcs Péter, Deák József, Palcsu László, Braun Mihály:

Sekély víztartók utánpótlódásának meghatározása izotóp-vízkémiai vizsgálatokkal.

 

Székely István,Tóth Márton, Madarász Tamás, Kovács Balázs, Kolencsikné Tóth Andrea

Gombkötő Imre:

Szennyeződések kimutatása és terjedési jellemzőinek meghatározása újszerű

laboratóriumi és terepi vizsgálatokkal.

 

Madarász Tamás, összegző értékelés:

Hova érkeztünk, merre tartunk.

 

1030             Kérdések, hozzászólások, vita

 

1100             Szünet

  

Elnök: Buzás Zsuzsa

 

1130       Koroknai Zsuzsa, Dr. Horváth Ferenc, Kudó István, Szántó Éva, Kurunczi Mihály:

Nagyfelbontású 2D szárazföldi szeizmikus mérés és értelmezés alkalmazása felszín alatti vízkutatásban – esettanulmány.

 

1150             Dankó Erika:

Azbeszt a mindennapjainkban és a kútépítésben.

 

1210             Dankó Gyula:

Hidrorepesztés mélyfúrásokban, elmélet és gyakorlat.

 

1230             Mező Gyula:

Magas gáztartalmú termálvizet termelő kutak hidrodinamikai vizsgálata.

 

1250             Bitay Endre, Gombos Tünde:

A Szentes környéki hévízkészlet fenntartható hasznosítása.

 

1310       Kérdések, hozzászólások, vita

 

1330       Konferenciazárás, ebéd