"XVII. Konferencia a felszín alatti vizekről"

2010. március 24-25. (szerda-csütörtök)

Siófok

 

Március 24. (szerda)

 

    10:00      Érkezés, regisztrálás

    10:30      Üdvözlés

Tájékoztatás az Alapítvány helyzetéről és a kuratóriumban történt személyi változásokról

Beszámoló a Kárpát-medence ásványvizeivel kapcsolatos programokról

Elnök: Liebe Pál

 

    10:45      Tahy Á.: Felszín alatti víz a VGT-ben

 

    11:05      Liebe P.: Mi az Mi ?

 

    11:15      Tóth Gy. - Horváth I .- Muráti J. - Rotárné Szalkai Á. - Szűcs T. - Vető I.:

XL Pannon hidrogeológiai modell fejlesztése és lehetőségei

    11:30      Juhász J.:

A felszín alatti víz védelme

    11:45      Szűcs P.- Kovács B.: A hidrogeológus mérnökképzés változásai a Miskolci Egyetemen

    12:00      Hozzászólások, vita

    12:15      Szünet, ebéd

Elnök: Kumánovics György

 

    14:00      Lénárt L..:

Karsztvízkészleteink stratégiai jelentőségének emelkedése a téli csapadékforma

 tartós megváltozását feltételezve

     14:15    Maucha L.:

A karsztforrások vízhozam-idősorának szimulálása a csapadék
adatok figyelembevétele alapján

     14:30    Barcza M. - Kovács J.- Szalai J.- Kovácsné Székely I.:

A talajvízszint felszínét alakító háttértényezők becslése az Észak-Tiszántúl területén

     14:45    Újlaki P.:

Talajvízszintek változása Debrecenben- különös tekintettel a Nagyerdőre

     15:00    Hozzászólások, vita

     15:15         Szünet

 

Elnök: Buzás Zsuzsa

  

    15:30      Deák J. :

Az Alföld koncepcionális rétegvíz áramlási modelljének
verifikálása, számszerűsítése természetes nyomjelzők alapján

    15:45     Deák J. - Fórizs I.:

Palackozott ásványvizek és minőségbiztosítás: izotóphidrológiai ellenőrzés

    16:00     Fodor N.- Rajkai K. :

Mezőgazdálkodás és talajvíz-minőség a Szigetközben

    16:15     Bagi M.:

Közüzemi vízművek kötelező adatszolgáltatása – vízminőségi adatok központi  

 adatfeldolgozásának tapasztalatai

    16:30     Bálint M.

                   Hormonok az ivóvízben és a szennyvizekben   

    16:45     Hozzászólások, vita

 

    17:00      Szünet

 

Elnök: Jelinek Gabriella

 

    17:15      Lorberer Á. - Maginecz J.: Termálvíz hasznosítási lehetőségek a Kárpát-medencében

 

    17:30      Vasvári V.:

 Antropogén hőmérsékleti anomáliák közelítő számításának osztrák irányelvei

     17:45     Dobos I. - Tósné Lukács J.:

A visegrádi hévíz  feltárása, hasznosítása és védelme…

és a visegrádi hévízkút üzemeltetése és védelme-esettanulmány

 ( alcím: vajon kinek az érdeke egy víztermelő kút védőterületének kijelölése?)

     18:00    Kovács G: A geotermikus energia kiaknázásának bányajogi szabályozása

  

    18:15     Hozzászólások, vita

    18:30     Szünet

    19:00     Vacsora


 

 Március 25 (csütörtök)

 

    8:00        Reggeli

 

Elnök : Altnőder András

 

    9:00        Jobbágy R. - Hajnal G. - Vasvári V. : Szivárgási tényező meghatározása terepi mérésekkel

 

    9:15        Prohászka A. - Szongoth G.:

A víztermelő kutak kivitelezésének mennyiségi értékelése

     9:30      Rózsa A.: A víztermelő kutak kivitelezésének minőségi értékelése

 

    9:45      Kerbolt T.. – Szónoczky J. – Tomorszki R.:

Műszeres kútvizsgálati típusfeladatok és egyedi érdekességek

    10:00  Hozzászólások, vita

    10:15       Szünet

 

Elnök: Tóth Sándor

 

    10:30      Székely F.: Csáposkút permanens áramlástani folyamatainak elemzése

 

    10:45      Váradi Zs.

Újmohács-Dél távlati vízbázison végzett próbaszivattyúzás eredményeinek

feldolgozása és értékelése analitikus módszerekkel

     11:00      Hernádi B.- Tóth K.:

 A bükkábrányi és németországi Hambach melletti külszíni lignitbányák

elővíztelenítési gyakorlatának összehasonlító elemzése

     11:15      Hozzászólások, vita

     11:45     Szünet

 

Elnök: Horváth Vera

 

    12:00      Gondi F. – Halmóczki Sz.– Szabó I.:

A klórozott szénhidrogénnel szennyezett területek in-situ kármentesítése – előkészítés és alkalmazás

    12:15     Illésné Sándor A. –Magyar B.:

A Budapesti Vegyiművek Bp. IX. ker. Illatos úti telephelyén folyó talajvíztisztítási

projekt üzemeltetési és monitoring tapasztalatainak bemutatása

     12:30       Stickel J.:

A számítógépes vezérlés szerepe a talajvíztisztítás hatékonyságának növelésében  

     12:45       Hajdu I.- Bodnár M.- Csikós Zs.- Kovács E.- Pregun Cs.- Kovács B.- Győri Z.- Tamás J.- Borbély J.:

Toxikus nehézfémek eltávolítása kombinált nano-membrán technológiával

    13:30      Hozzászólások, vita

    13:15      Zárszó

    13:20      Szünet, ebéd

 

 

    Bucsi Szabó L.: Ároktő-Tiszadorogma távlati vízbázis geofizikai felmérése szárazföldön és a Tisza-folyón